Psykoterapi © 2007 • Vibeke Lücking Pedersen • Selvudvikling og kreativitet

 

• Fordybelseskurser »

Info om fordybelsesgrupper.

 

• Inspirationskurser »

Inspiration for en dag?

 

• Kreative kurser »

Prøv kræfter m. nye sider.

 

 

 

Etik:

 

Jeg arbejder under det etiske regelsæt, der er givet af Psykoterapeut Foreningen.

 

  • Jeg skal som psykoterapeut arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten går forud for mine personlige interesser.

 

  • Jeg har tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold, som klienten fortæller om i terapien. Jeg har dog pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis jeg undervejs i terapien får oplysninger, som "giver mig grund til at antage, at én eller flere personer under 18 år udsættes for nedværdigende behandling eller lever under forhold, som bringer vedkommendes sundhed eller udvikling i fare."

 

  • Ved gruppeterapi skal jeg indskærpe deltagerne, at de har tavshedspligt om, hvad der foregår i terapien.

 

  • Der må ikke forekomme nogen form for seksuel kontakt mellem klient og terapeut. Hverken i den periode, hvor terapien foregår eller senere i livet.

 

  • Jeg skal henvise klienten til anden relevant behandling, hvis jeg ikke er kompetent til at arbejde med de problemer, klienten har.

 

 

 

Spring ud i himmelrummet - og pluk dig en dansende stjerne!